Aansluiten van een camera

Bijgevoegd bij de SmartAlarm camera zal zijn:

  • Camera.
  • Voeding.
  • Antenne voor de camera.
  • SA-code.

Na alle onderdelen gecontroleerd te hebben adviseren wij zowel het artikel 'Monteren camera' als 'Vereisten camera' door te nemen.
Wij willen je er op attenderen dat het bewaren van uw SA-code cruciaal is, deze zijn uniek per camera. 
Als alles rond is kan je beginnen met het toevoegen van je camera.
Onder instellingen en toevoegen van apparaten kan je het stappenplan vinden voor het toevoegen van je camera. 

Kom je er niet uit?

Stuur ons een bericht